Українська академія друкарства
  • E-mail: kafekonomikauad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 580

Управління конкурентоспроможністю підприємства

worker

Базилюк,
Володимир Богданович

доктор економічних наук,
професор

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

При вивченні дисципліни визначаються теоретико-методологічні засади формування механізмів управління конкурентоспроможністю підприємств
різних форм власності в умовах глобальних трансформацій. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції та державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення
діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства. Динамічність ринкового середовища зумовлює необхідність розробки підприємствами ефективних стратегій підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємств, галузей та країни в цілому.  Тому необхідним є формування у випускників вищих навчальних закладів нового управлінського мислення, умінь та навичок ефективного менеджменту. Запропонована навчальна дисципліна висвітлює питання формування конкурентних переваг, розробки конкурентних стратегій та систем управління конкурентоспроможністю підприємств.

Управління конкурентоспроможністю підприємства 073 (детальніше)

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп Пм-6, Мкм-6, ЗПм-7, ЗМКм-7 відбудеться 18 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

15:20 — online ауд.

гру
01
Детальніше про проведення зимової сесії 20/21 н.р. для заочної форми навчання та контакти викладачів у рубриці "Новини" («Про кафедру»→ «Новини»)

08:30 — 16 ауд.

лис
22
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах вищої освіти оголошено карантин

08:00 — 16 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів