Українська академія друкарства
  • E-mail: kafekonomikauad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 580

Управління конкурентоспроможністю підприємства

worker

Базилюк,
Володимир Богданович

доктор економічних наук,
професор

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

При вивченні дисципліни визначаються теоретико-методологічні засади формування механізмів управління конкурентоспроможністю підприємств
різних форм власності в умовах глобальних трансформацій. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції та державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення
діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства. Динамічність ринкового середовища зумовлює необхідність розробки підприємствами ефективних стратегій підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємств, галузей та країни в цілому.  Тому необхідним є формування у випускників вищих навчальних закладів нового управлінського мислення, умінь та навичок ефективного менеджменту. Запропонована навчальна дисципліна висвітлює питання формування конкурентних переваг, розробки конкурентних стратегій та систем управління конкурентоспроможністю підприємств.

Управління конкурентоспроможністю підприємства 073 (детальніше)

Події кафедри

жов
15
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах вищої освіти оголошено карантин з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року

08:00 — 16 ауд.

тра
11
Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні – він триватиме до 22 травня 2020 року. Заняття згідно розкладу.

08:30 — online ауд.

бер
12
Детальніше про "Карантин" і про особливості навчального процесу в цей період - у рубриці "Новини"

08:30 — 16 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів