Українська академія друкарства
  • E-mail: kafekonomikauad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 580

Підприємництво і бізнес-культура

worker

Босак,
Ірина Петрівна

кандидат технічних наук,
доцент

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Навчальна дисципліна «Підприємництво та бізнес-культура» належить до циклу вибіркових гуманітарних і соціально-економічних орієнтованих дисциплін з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування». Процес підготовки фахівців цієї галузі знань вимагає набуття ними відповідних професійних компетенцій для розв’язання конкретних практичних завдань щодо формування та функціонування підприємницьких структур, їх розвитку та підвищення конкурентоспроможності в умовах конкуренції. Підприємництво охоплює широке коло питань економіки і управління: ідея започаткування підприємницької діяльності, формування і розвиток підприємницької структури, морально-етична культура ведення бізнесу. Культура підприємництва, етика ділового спілкування допомагають зберегти відданість клієнтів, оскільки сучасне підприємництво повністю орієнтоване на споживача.

Підприємництво та бізнес-культура 073 (детальніше)

Підприємництво та бізнес-культура 076 (детальніше)

 

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп Пм-6, Мкм-6, ЗПм-7, ЗМКм-7 відбудеться 18 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

15:20 — online ауд.

гру
01
Детальніше про проведення зимової сесії 20/21 н.р. для заочної форми навчання та контакти викладачів у рубриці "Новини" («Про кафедру»→ «Новини»)

08:30 — 16 ауд.

лис
22
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах вищої освіти оголошено карантин

08:00 — 16 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів